• ផលិតផល

ស្បែក PVC សម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹម

 • Dongguan ស្បែក pvc សម្រាប់ sofa upholstery អ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម

  Dongguan ស្បែក pvc សម្រាប់ sofa upholstery អ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម

  1. ស្បែក PVC របស់យើងសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងការប៉ះទន់ គ្រាប់ធញ្ញជាតិធម្មជាតិ និងល្អឥតខ្ចោះ។

  2. ធន់នឹងសំណឹក និងធន់នឹងការកោស។

  3. Flame-retardant, US standard or UK Standard Flame retardant.

  4. គ្មានក្លិន។

  5. ងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សា និងមាប់មគ យើងអាចផ្តល់សេវាប្ដូរតាមបំណងនូវលំនាំ និងពណ៌ ដើម្បីបំពេញតាមសំណើរបស់អ្នក។